mgm99la

ศัพท์เกมที่น่ารู้ DPS (Damage Per Second)

ศัพท์เกมน่ารู้ DPS (Damage Per Second ) DPS (Damage Per Second)  คือ ความเสียหาย ที่สามารถสร้างได้ ต่อ วินาที โดยจะจับเวลาตั้งแต่เริ่มทำ Damage  จนถึง สิ้นสุดเวลา การทำ Damage ซึ่ง DPS (Damage Per Second) นั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ ได้แก่ การสร้าง Damage แบบ Brust กับ Damage แบบ Cike ซึ่ง ทั้ง 2 แบบ มีความแตกต่างกัน อย่างชัดเจน ดังนี้ Brust Damage คือการ จ่าย Damage ในช่วงเวลาสั้น ๆ  และจ่ายแบบรวดเดียว
mgm99la

ศัพท์เกมน่ารู้ CC ( Crowd Control )

ศัพท์เกมน่ารู้ CC ( Crowd Control) CC ( Crowd Control )  คือ สถานะผิดปกติ ที่ทำให้ สูญเสียความสามารถต่าง ๆ เช่น เคลื่อนที่ช้าลง โดนกักบริเวณ เปลี่ยนตำแหน่ง Position ถูก Freeze และการถูก Stun หรือ Lock ทุกอย่างนั้น ล้วนมีผลต่อการ ควบคุมทั้งหมด โดย CC ( Crowd Control ) นั้น จะส่งผลโดยตรง ต่อการควบคุม ทำห้เสียจังหวะ นั่นเอง  ระดับความอันตรายของ CC ที่ได้รับ สถานะ สโลว์ Slow เป็นสถานะผิดปกติ ที่ได้รับแล้ว จะส่งผลให้ มีความเร็วเคลื่อนที่ ช้าลงมากน้อยขึ้นอยู่กับ ระดับการ Slow ของสถานะที่ได้รับ หากจัดระดับความอันตรายของสถานะ
mgm99la

ศัพท์เกมน่ารู้ AOE (Area of Effect)

ศัพท์เกมน่ารู้ AOE (Area of Effect)  AOE (Area of Effect)         ความสามารถในการโจมตีแบบวงกว้าง ใน 1 การใช้งาน นอกจากจะส่งผลต่อเป้าหมายแล้ว ยังส่งผลต่อ เป้าหมายที่อยู่บริเวณโดยรอบด้วย ซึ่ง AOE หรือ (Area of Effect) เป็นคำย่อ ที่นักเล่นเกม ต่างนิยมใช้พูดกัน เพราะเนื่องมาจาก เป็นคำสั้น ๆ ได้ใจความ และสามารถใช้ สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว เพียงพิมแค่ 3 คำ ก็เข้าใจถึงความหมายกันได้แล้ว ไม่ว่าจะเล่นเกมแนว Moba หรือเกมแนว MMORPG ก็จะสามารถ พบเจอคำเหล่านี้ได้ จากรูป จะเห็นได้ว่า หากเป้าหมายนั้น อยู่ในรัศมี ของการโจมตี ก็จะได้รับความเสียหายไปด้วย หากสกิลนั้น มี CC (